Filozofia

Vážení záujemcovia,

mojou prioritou je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti video tvorby, pri rešpektovaní želania zákazníka, kreatívnosť a originalita každého diela pri maximálnom pracovnom nasadení. Moja filozofia:

  • dodržiavanie základných zásad kompozície
  • vyvážená farebnosť obrazu,
  • rešpektovanie optimálnej expozície videa,
  • primerané využívanie hĺbky ostrosti záberov,
  • kvalitný zvukový záznam,
  • rešpektovanie zásad strihovej skladby,
  • vytváranie príbehov,
  • kreativita,
  • neformálny prístup.

Dosiahnutie vyššie uvedenej filozofie je podmienené využívaním a bezchybným zvládnutím profesionálnej techniky, najlepšie s využitím viackamerového záznamu a multikamového strihu. 

Dodržanie zásad filmovej tvorby je samozrejmosťou, preto používam zväčša ostrý strih bez zbytočných gýčových prvkov, aby ste si mohli povedať, že dielo vytvorené pre Vás je nielen originál, ale aj dielom s ktorým sa môžete pochváliť a bude Vám aj po rokoch trvalou hodnotou. 

Preferujem zásadu, že sa osobne stretnem s klientom a preberiem základnú filozofiu budúceho diela. Uprednostňujem osobný rozhovor, ale nebránim sa ani informáciám prostredníctvom elektronickej pošty.